TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Konto Oszczędnościowe

Nowe środki z oprocentowaniem 2,8% w skali roku

 • 2,8% w skali roku przez 4 miesiące na Nowe Środki do 200 tys. zł
 • Bezpłatne
 • Zawsze oprocentowane
 • Stały dostęp
 • Swoboda wpłat i wypłat
Nota prawna
Konto Oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem
Bezpłatne
Nie ponosisz opłat za otwarcie i prowadzenie konta. Bezpłatny jest również dostęp przez Bankowość Internetową i Mobilną.
Zawsze oprocentowane
Środki na koncie oszczędnościowym są zawsze oprocentowane i pracują już od pierwszej złotówki. Odsetki otrzymasz zawsze na koniec miesiąca.
Stały dostęp
Możesz wpłacać i wypłacać pieniądze, kiedy chcesz, w dowolnej kwocie, nie tracąc odsetek. Dzięki temu możesz zacząć oszczędzać już od pierwszej złotówki.
Swoboda wpłat i wypłat
Przelew środków możesz zrobić w każdej chwili, korzystając z bankowości internetowej, mobilnej, telefonicznej lub w oddziale banku.

Twój Bank blisko Ciebie

bankuj wygodnie!

Nowoczena Bankowość Mobilna
Nowoczesna Bankowość Mobilna
Bankowość Internetowa
Bankowość Internetowa wyróżniona w rankingu Newsweek 2018
Sieć oddziałów w całej Polsce
Blisko 400 oddziałów w całej Polsce
Infolinia czynna całą dobę
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Nota prawna

Promocyjne oprocentowanie 2,8% w skali roku do 200 tys. zł oraz 2% w skali roku dla nadwyżki od 200 tys. zł do 400 tys. zł dotyczy wyłącznie Nowych środków w rozumieniu Regulaminu Oferty Specjalnej. Warunkiem przystąpienia do Oferty Specjalnej (dalej: „Oferta”) jest spełnienie w okresie od 19.08.2019 r. do 22.09.2019 r. oraz w całym Okresie trwania Oferty łącznie następujących warunków: posiadanie Konta Oszczędnościowego oraz Konta Osobistego, udzielenie i utrzymanie Zgód marketingowych, brak sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, wpływ Nowych środków na Konto Oszczędnościowe w okresie 19.08.2019- 22.09.2019r.

Ofertą nie są objęte Konta Oszczędnościowe prowadzone jako wspólne rachunki płatnicze. Uczestnik może wyłącznie raz przystąpić do Oferty. Oferta obejmuje tylko jedno Konto Oszczędnościowe w okresie jej trwania. W przypadku posiadania więcej niż jednego indywidualnego konta oszczędnościowego w Banku, Ofertą może zostać objęte najstarsze z nich. Z Oferty nie może skorzystać uczestnik poprzednich edycji „Na nowe środki”, któremu od 19.08.2019 r. do 22.09.2019 r. zakończył się okres ich trwania. Po zakończeniu uczestnictwa w Ofercie oprocentowanie zgodne z Tabelą oprocentowania Kont Osobistych oraz Kont Oszczędnościowych dla Klientów indywidualnych w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin, Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela oprocentowania dostępne na getinbank.pl i w placówkach Banku. Prowadzenie Konta Oszczędnościowego i Konta Osobistego to prowadzenie rachunków płatniczych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. Getin Bank zajął 2. miejsce w kategoriach „Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A.

Getin Bank zajął 3. miejsce w kategorii „Bank dla Kowalskiego”, 2. miejsce w kategoriach „Bankowość Internetowa” i „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2018, dostępnym na newsweek.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym:

 • przez prowadzenie Konta Osobistego i Konta Oszczędnościowego rozumie się usługi prowadzenia rachunku płatniczego,
 • przez wydanie karty debetowej rozumie się usługę wydania karty płatniczej, - przez korzystanie z karty do konta rozumie się obsługę karty debetowej, (jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika),
 • przez korzystanie z karty do konta rozumie się obsługę karty debetowej, (jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika)
 • przez wypłaty z bankomatów rozumie się usługę wypłaty gotówki,
 • przez Bankowość Internetową i Mobilną rozumie się usługi bankowości elektronicznej
 • przez przelew krajowy rozumie się usługę polecenia przelewu z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej

Aktualne regulaminy, karty produktów, teksty umów, tabele oraz warunki ubezpieczenia opłat dostępne na www.getinbank.pl

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.